Krakowski Klub Golfowy 2002

Regulaminy Turniejów

III Turniej Klubowy- regulamin

Regulamin Turnieju Klubowego o Puchar Prezesa Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002

1. Organizator i Komitet Turnieju Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Golfowy rok założenia 2002, turniej odbędzie się na polu golfowym Armada Golf Club w Bytomiu w dniu 08.06.2019

Skład Komitetu Turnieju:
Członek Zarządu – Jacek Matoga,
Kapitan Klubu – Dariusz Kowalewski
Administrator Klubu – Tomasz Ryba

2. Uprawnieni do gry w turniejach Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju, zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.W przypadku braku aktualnego HCP PZG graczowi będzie przyznany HCP=0; W przypadku braku aktualnego HCP Klubowego graczowi będzie przyznany HCP=36,1;

3. Reguły i etykieta gry w golfa
Turniej odbędzie się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz reguł lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju. Każdy zawodnik, jest proszony o nienaruszanie etykiety gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, (Reg. 33-7). Etykieta obowiązuje również caddiego, Odpowiedzialność za zachowanie caddiego ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w recepcji Armada Golf Club lub przez stronę internetową www.pzgolf.pl w zakładce turnieje w terminie do 07.06.2019 do godziny 15.00.
Opłaty wpisowe: 150 PLN

Członkowie ARMADA Golf z abonamentem rocznym -50 PLN W opłacie wpisowej wliczona jest opłata turniejowa oraz koszty organizacyjne ( puchary, lunch po turnieju ) Lista zakwalifikowanych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej www.pzgolf.pl od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym start.

5. Format turnieju; tees, klasyfikacje Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach (2x 9 dołków) w formacie stableford burtto, netto oraz najlepsza kobieta brutto.

Tee – turniejowe:
• długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
• długość pola dla kobiet i juniorów do lat 12 (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez
Europejską Federację Golfa (EGA).

6. Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju
Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, prosimy bezzwłocznie zgłosić
telefonicznie w recepcji Armada Golf Club.

7. Dyskwalifikacje
Każdy gracz, który nieukończy rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę dyskwalifikacji w Turnieju.
Każdy gracz, zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych poniżej w Regulaminie.
Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową,
telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.
Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla
niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu
wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie
kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne
(patrz Reg. 33-7).
Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub
łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest
dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

9. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie
uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą
poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie
ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of
position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien
przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee
shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy
ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę.

Karą za opóźnianie gry jest:
• pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
• drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
• trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

10. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę
Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody
uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej
rundy.

11. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)
Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy
zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet
Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z
Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy
do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33 7.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies